2014-01-02
Från och med den 2 januari kommer vi att gå över och använda OCR på våra fakturor. Vi ber er som handlar för en förening eller företag att notera OCR numret vid er fakturabetalning