2019-07-30

Vi får hem en ny sändning med simfenor ca 14-15 augusti

Dom skall enligt plan ankomma till Sverige, sedan gäller tullgenomgång och transport, sedan skall dom vara här!

Vi längtar!!!