2021-08-25

Under förmiddagen onsdagen den 1/9 sker reparationer på vårt lilla industriområde, och ll el kommer att stängas av.

Vi öppnar därför först 13.00 den dagen

/Barbro