2014-10-19

Vi ändrar så smått i vår web-shop

... och börjar med produktgrupperna som ni har på shoppens vänstra sida. Dom kommer numera en en lite ny ordning, och några grupper har fått egna rubriker.

Vi hoppas att ni hittar bättre på detta sätt!