2020-07-03

Under juli månad kommer Freker att ha begränsat öppethållande.

Vi kommer att finnas på plats måndag, tisdag och torsdag 10-15.00

Vår webb-shop är naturligtvis öppen som vanligt, och på vår mail når du oss.

Ha en riktigt skön sommar!